Mārketinga plāns

Rezultatīvāko komunikācijas kanālu izvēle Eiropas Savienības valstu interneta tirgos, veicamo mārketinga aktivitāšu plāns tuvākiem 24 mēnešiem, potenciālā pārdošanas apjoma noteikšana, naudas plūsmu aprēķini.