Mārketinga materiāli

Nodokļu eksperti

Intuitīvi saprotams tiešsaistes rīks, ar kura palīdzību var veikt ietaupījumu aprēķinus grāmatvedības pakalpojumiem. Kalkulatora algoritmi nosaka, cik bizness ietaupa gada laikā un sniedz iespējas zibenīgi saņemt grāmatvedības ārpakalpojumu piedāvājumu.

Klientu Dienas

Pilna spektra komunikācija, kas palīdz sasniegt un apziņot potenciālus Klientu Dienu apmeklētājus. Viss, kas nepieciešams no klienta – informēt mūs par īpašā piedāvājuma nosacījumiem, ko iegūst Klientu Dienu apmeklētāji. Par potenciālo pircēju piesaisti rūpējas AL&C.

E-pastu kampaņas

Daudzās nozarēs – medicīnā, apmācībās, konstruēšanā, IT – mēs nosūtām skaisti noformētās e-pasta kampaņas iepriekš saskaņotās datu bāzes abonentiem. Veicam statistikas datu pilnu uzskaiti, 24-48 stundu laikā apkopojam lasītājus un “klikšķinātājus”, un nododam iegūto informāciju klienta pārdošanas nodaļai. Zibenīgi uzlabojam pārdošanas rādītājus.

Facebook aktivitātes

Komunicējam ar robotu un augsto tehnoloģiju cienītājiem Facebook sociālā profila ietvaros. Veidojam daudzveidīgas rubrikas: no vēsturiskiem faktiem “Vai zināji?” līdz jaunākajiem robotu konstruēšanas algoritmiem.

Mārketinga plāns

Rezultatīvāko komunikācijas kanālu izvēle Eiropas Savienības valstu interneta tirgos, veicamo mārketinga aktivitāšu plāns tuvākiem 24 mēnešiem, potenciālā pārdošanas apjoma noteikšana, naudas plūsmu aprēķini.

Tuvo Austrumu klientiem

Pārdošanas materiāla gatavošanas ietvaros veidojam Tuvo Austrumu klientu tradīcijām un mentalitātei atbilstošo saturu un dizainu, kā arī gatavojam atšķirīgas brošūru versijas, kas paredzētas izdrukai gan uz parasta printera, gan tipogrāfijā.

Konstruktoru birojs

Īpaša uzmanība veltīta pamatpakalpojumu formulēšanai, zīmola imidža radīšanai un netiešās pārdošanas darbībām – ar ievadpakalpojumu un divsoļu mārketinga palīdzību. Izveidotā mājaslapas struktūra un elementu izvietošanas loģika ļauj panākt vienlīdz efektīvu komunikāciju ar klientiem, partneriem un potenciāliem uzņēmuma darbiniekiem.

Pārdošanas prezentācija

Ikdienas pārdošanas procesā izmantojamais rīks, kas atvieglo uzņēmuma prezentēšanu, sniedz iespējas piedāvāt konkrētus risinājumus, veikt izmaksu apkopojumu un iegūt atpakaļsaiti pēc prezentācijas. Prezentācijā iekļautas divsoļu mārketinga darbības, kurām gatavs “nesagatavotais” klients, palielinot kopējo noslēgto darījumu skaitu.

Real Estate Index

Esam saskārušies ar to, ka nekustamo īpašumu tirgus apskati ir nepārskatāmi, pārpildīti ar informāciju, un orientēties tajos spēj vienīgi nozares speciālisti. AL&C nekustamo īpašumu indekss ir radīts ikvienam – tajā apkopotas svarīgākā tirgus informācija un cenu svārstības, kā arī, jauniešu vidū populārā tiešsaistes portāla AirBnB cenu izmaiņas dažādos Latvijas reģionos.

E-žurnāls

Žurnālā publicējam gan noderīgu informāciju, gan integrējam slēptās reklāmas elementus. Lai radītu pozitīvu noskaņu, iekļaujam dažādus jokus un anekdotes.